KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 06/2022
28-6-2022

ĐÂY/Uploads/files/K%E1%BA%BET%20QU%E1%BA%A2%20X%C3%89T%20NGHI%E1%BB%86M%20TH%C3%81NG%206.pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:79
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM
Icon  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 04/2022
Icon  KẾ HOẠCH NGHỈ LỄ VÀ TRỰC VĂN PHÒNG GIAO DỊCH
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 03/2022
Icon  BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022(ban hành ngày 22/03/2022)
Icon  HỒ SƠ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022 (đăng ngày 22/03/2022)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 03/2022
Icon  DỰ THẢO HỒ SƠ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (đăng ngày 6/3/2022)
Icon  GIẤY MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (đăng ngày 6/3/2022)

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC