KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 03/2022
21-3-2022

Đây/Uploads/files/CTy%20nuoc%20Kon%20Tum%20dot%201.pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:284
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  DỰ THẢO HỒ SƠ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (đăng ngày 6/3/2022)
Icon  GIẤY MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (đăng ngày 6/3/2022)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 02/2022
Icon  BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM NĂM 2021
Icon  THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 (Đăng ngày 7/02/2022)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 01/2022
Icon  NGHỊ QUYẾT CHỐT DANH SÁCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (đăng ngày 25/01/2022)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 12/2021
Icon  THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN TÀI SẢN THANH LÝ (Đăng ngày 9/12/2021)
Icon  NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC LỰA CHON KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Đăng ngày 1/12/2021)

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC