NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC LỰA CHON KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Đăng ngày 1/12/2021)
1-12-2021

Đây/Uploads/files/01_12_2021%20Ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt%20H%C4%90QT%20l%E1%BB%B1a%20chon%20%C4%91%C6%A1n%20v%E1%BB%8B%20ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n%20%C4%91%E1%BB%99c%20l%E1%BA%ADp%202021_0001.pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:161
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI CỔ TỨC NĂM 2020 (Đăng tải ngày 30/11/2021)
Icon  NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY VỀ VIỆC CHI CỔ TỨC NĂM 2020 (Đăng tải ngày 26/11/2021)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 11/2021
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 10/2021
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 09/2021
Icon  THÔNG BÁO GIẢM GIÁ NƯỚC DO DỊCH COVID-19
Icon  THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 - (Tin đăng ngày 7/9/2021)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 08/2021
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 07/2021
Icon  CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM THAM GIA ỦNG HỘ QUỸ VĂC XIN VÀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TỈNH KON TUM

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC