THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI CỔ TỨC NĂM 2020 (Đăng tải ngày 30/11/2021)
30-11-2021

Taiđây /Uploads/files/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20v%E1%BB%81%20vi%E1%BB%87c%20chi%20c%E1%BB%95%20t%E1%BB%A9c%20n%C4%83m%202020_0001%20(30-11-2021).pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:178
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY VỀ VIỆC CHI CỔ TỨC NĂM 2020 (Đăng tải ngày 26/11/2021)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 11/2021
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 10/2021
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 09/2021
Icon  THÔNG BÁO GIẢM GIÁ NƯỚC DO DỊCH COVID-19
Icon  THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 - (Tin đăng ngày 7/9/2021)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 08/2021
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 07/2021
Icon  CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM THAM GIA ỦNG HỘ QUỸ VĂC XIN VÀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TỈNH KON TUM
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 06/2021

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC