THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 (Đăng ngày 7/02/2022)
7-2-2022

Đây/Uploads/files/07_02_2022_%20Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20v%E1%BB%81%20ng%C3%A0y%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20cu%E1%BB%91i%20c%C3%B9ng%20%C4%90H%C4%90C%C4%90%20n%C4%83m%202022_0001.pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:121
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 01/2022
Icon  NGHỊ QUYẾT CHỐT DANH SÁCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (đăng ngày 25/01/2022)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 12/2021
Icon  THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN TÀI SẢN THANH LÝ (Đăng ngày 9/12/2021)
Icon  NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC LỰA CHON KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Đăng ngày 1/12/2021)
Icon  THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI CỔ TỨC NĂM 2020 (Đăng tải ngày 30/11/2021)
Icon  NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY VỀ VIỆC CHI CỔ TỨC NĂM 2020 (Đăng tải ngày 26/11/2021)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 11/2021
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 10/2021
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 09/2021

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC