ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM NHIỆM KỲ 2023-2028
25-5-2023

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:162
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 05/2023
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 04/2023
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 03/2023
Icon  CẢNH BÁO LỪA ĐẢO THU TIỀN NƯỚC QUA ĐIỆN THOẠI
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 02/2023 CÁC THÔNG SỐ NHÓM B
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 02/2023 CÁC THÔNG SỐ NHÓM B
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 02/2023 CÁC THÔNG SỐ NHÓM B
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 02/2023
Icon  BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM NĂM 2022
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 01/2023

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC