KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 03/2023
28-3-2023

đây/Uploads/files/K%E1%BA%BET%20QU%E1%BA%A2%20KI%E1%BB%82M%20NGHI%E1%BB%86M%20M%E1%BA%AAU%20N%C6%AF%E1%BB%9AC%20TH%C3%81NG%203%20N%C4%82M%202023_0001.pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:179
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 04/2023
Icon  CẢNH BÁO LỪA ĐẢO THU TIỀN NƯỚC QUA ĐIỆN THOẠI
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 02/2023 CÁC THÔNG SỐ NHÓM B
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 02/2023 CÁC THÔNG SỐ NHÓM B
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 02/2023 CÁC THÔNG SỐ NHÓM B
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 02/2023
Icon  BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM NĂM 2022
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 01/2023
Icon  NGHỊ QUYẾT CHỐT DANH SÁCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (đăng ngày 26/01/2023)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 12/2022

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC