KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 04/2023
14-4-2023

Đây/Uploads/files/k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20ki%E1%BB%83m%20nghi%E1%BB%87m%20m%E1%BA%ABu%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20th%C3%A1ng%204-2023.pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:211
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  CẢNH BÁO LỪA ĐẢO THU TIỀN NƯỚC QUA ĐIỆN THOẠI
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 02/2023 CÁC THÔNG SỐ NHÓM B
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 02/2023 CÁC THÔNG SỐ NHÓM B
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 02/2023 CÁC THÔNG SỐ NHÓM B
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 02/2023
Icon  BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM NĂM 2022
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 01/2023
Icon  NGHỊ QUYẾT CHỐT DANH SÁCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (đăng ngày 26/01/2023)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 12/2022
Icon  THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HSCB HỢP QUY CỦA SẢN PHẨM NƯỚC SẠCH

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC