KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 02/2023 CÁC THÔNG SỐ NHÓM B
6-3-2023

đây/Uploads/files/c%C3%A1c%20th%C3%B4ng%20s%E1%BB%91%20nh%C3%B3m%20B1.pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:177
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 02/2023
Icon  BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM NĂM 2022
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 01/2023
Icon  NGHỊ QUYẾT CHỐT DANH SÁCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (đăng ngày 26/01/2023)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 12/2022
Icon  THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HSCB HỢP QUY CỦA SẢN PHẨM NƯỚC SẠCH
Icon  HỘI NGHỊ KIỂM DIỂM TẬP THỂ VÀ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI ĐÁNG VIÊN NĂM 2022
Icon  KẾT LUẬN THANH TRA VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH PHỤC VỤ CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 11/2022
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 10/2022

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC