CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN (CIMS) (tin đăng 15/3/2024)
15-3-2024

ĐÂY/Uploads/files/KTW_2024-3-15_2-t%C3%A0i%20li%E1%BB%87u_2024_0002(1).pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:122
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯƠNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 (tin đăng ngày 15/3/2023)
Icon  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC CÁC CHỈ TIÊU NHÓM A
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 2-2024 CÁC CHỈ TIÊU NHÓM B
Icon  THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Icon  CÔNG BỖ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG VỀ NGÀY ĐK CC ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHHCĐ NĂM 2024 (tin đăng ngày 19/2/2024)
Icon  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Icon  THÔNG BÁO LỊCH CẤP NƯỚC THEO KHU VỰC KỂ TỪ 8H00 NGÀY 7/2/2024 ĐẾN HẾT NGÀY 9/2/2024
Icon  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 (tin đăng ngày 6/2/2024)
Icon  GIẤY ỦY QUYỀN (tin đằng ngày 5/2/2024)

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC