CÔNG BỖ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG VỀ NGÀY ĐK CC ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHHCĐ NĂM 2024 (tin đăng ngày 19/2/2024)
19-2-2024

đây/Uploads/files/C%C3%94NG%20B%E1%BB%90%20TH%C3%94NG%20TIN%20B%E1%BA%A4T%20TH%C6%AF%E1%BB%9CNG_0001.pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:141
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Icon  THÔNG BÁO LỊCH CẤP NƯỚC THEO KHU VỰC KỂ TỪ 8H00 NGÀY 7/2/2024 ĐẾN HẾT NGÀY 9/2/2024
Icon  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 (tin đăng ngày 6/2/2024)
Icon  GIẤY ỦY QUYỀN (tin đằng ngày 5/2/2024)
Icon  BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN (Tin đăng ngày 31/01/2024)
Icon  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 (tin đăng ngày 31/01/2024)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 01/2024
Icon  DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ (tin đăng ngày 23/01/2024)
Icon  THÔNG BÁO VỀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC KON TUM (tin đăng ngày 30/12/2023)
Icon  QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CP CẤP NƯỚC KON TUM (tin đăng ngày 30/12/2023)

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC