BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
19-2-2024

ĐÂY/Uploads/files/BC%20thuong%20nien%20nam%202023(1).pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:118
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Icon  CÔNG BỖ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG VỀ NGÀY ĐK CC ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHHCĐ NĂM 2024 (tin đăng ngày 19/2/2024)
Icon  THÔNG BÁO LỊCH CẤP NƯỚC THEO KHU VỰC KỂ TỪ 8H00 NGÀY 7/2/2024 ĐẾN HẾT NGÀY 9/2/2024
Icon  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 (tin đăng ngày 6/2/2024)
Icon  GIẤY ỦY QUYỀN (tin đằng ngày 5/2/2024)
Icon  BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN (Tin đăng ngày 31/01/2024)
Icon  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 (tin đăng ngày 31/01/2024)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 01/2024
Icon  DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ (tin đăng ngày 23/01/2024)
Icon  THÔNG BÁO VỀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC KON TUM (tin đăng ngày 30/12/2023)

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC