TỜ TRÌNH THÔNG QUA KHSXKD 2020
25-4-2020
TỜ TRÌNH THÔNG QUA KHSXKD 2020

  
Số lượt xem:524
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Icon  QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TRONG ĐHCĐ 2020
Icon  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Icon  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN
Icon  TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019
Icon  GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Icon  THÔNG BÁO TẠM HOÃN THỜI GIAN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Icon  BÁO CÁO TAIC HÍNH NĂM 2020 PHẦN I
Icon  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 PHẦN II
Icon  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 PHẦN III

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC