BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
25-4-2020
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

  
Số lượt xem:1041
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Icon  QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TRONG ĐHCĐ 2020
Icon  GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Icon  THÔNG BÁO TẠM HOÃN THỜI GIAN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Icon  BÁO CÁO TAIC HÍNH NĂM 2020 PHẦN I
Icon  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 PHẦN II
Icon  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 PHẦN III
Icon  GIẤY MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Icon  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Icon  QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TRONG ĐHCĐ 2020

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC