BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 PHẦN II
26-3-2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 PHẦN II

Hải Chánh  
Số lượt xem:725
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  BÁO CÁO TAIC HÍNH NĂM 2020 PHẦN I
Icon  GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Icon  DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
Icon  QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
Icon  Thông tin cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước tỉnh Kon Tum

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC