GIẤY MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (tin đăng ngày 2/3/2023)
2-3-2023

ĐÂY /Uploads/files/GI%E1%BA%A4Y%20M%E1%BB%9CI%20%C4%90%E1%BA%A0I%20H%E1%BB%98I%20C%E1%BB%94%20%C4%90%C3%94NG%20TH%C6%AF%E1%BB%9CNG%20NI%C3%8AN%20N%C4%82M%202023_0001.pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:330
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  HỒ SƠ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (Tin đăng ngày 2/3/2023)
Icon  NGHỊ QUYẾT MỚI CHỐT DANH SÁCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (tin đăng ngày 08/02/2023)
Icon  THÔNG BÁO CHỐT QUYỀN CỔ ĐÔNG NĂM 2023 (Tin đăng ngày 06/02/2023)
Icon  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021
Icon  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Icon  QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TRONG ĐHCĐ 2020
Icon  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Icon  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN
Icon  TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019
Icon  TỜ TRÌNH THÔNG QUA KHSXKD 2020

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC