DỰ THẢO HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (tin đăng ngày 7/11/2023)
7-11-2023

đây /Uploads/files/D%C6%B0%20th%E1%BA%A3o%20h%E1%BB%93%20s%C6%A1%20%C4%90H%C4%90C%C4%90%20b%E1%BA%A5t%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20n%C4%83m%202023_0001.pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:86
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  DỰ THẢO ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM (tin đăng ngày 7/11/2023)
Icon  DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tin đăng ngày 7/11/2023)
Icon  DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ (tin đăng ngày 7/11/2023)
Icon  GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (tin đăng ngày 7/11/2023)
Icon  NGHỊ QUYẾT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (tin đăng ngày 04/10/2023)
Icon  THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (Tin đăng ngày 4/10/2023)
Icon  THÔNG BÁO CHỐT QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 (tin đăng ngày 24/03/2023)
Icon  HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (tin đăng ngày 23/3/2023)
Icon  HỒ SƠ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (Tin đăng ngày 2/3/2023)
Icon  GIẤY MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (tin đăng ngày 2/3/2023)

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC