KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 11/2023
28-11-2023

ĐÂY/Uploads/files/KI%E1%BB%82M%20NGHI%E1%BB%86M%20M%E1%BA%AAU%20N%C6%AF%E1%BB%9AC%20TH%C3%81NG%2011.pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:83
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 10/2023
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 9/2023
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 08/2023
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 08/2023 CÁC THÔNG SỐ NHÓM B
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 07/2023
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 06/2023
Icon  MẪU ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP NƯỚC (mẫu dành cho cơ quan, tổ chức) 2023
Icon  MẪU ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP NƯỚC (mẫu dành cho hộ gia đình) 2023
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 05/2023
Icon  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM NHIỆM KỲ 2023-2028

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC